Mille poolest erinevad naisterahvad vanuses 8, 18, 28, 38, 48 ja 58?
8: Saadad ta voodisse ja jutustad talle mõne imepärase loo.
18: Jutustad talle imepäraseid lugusid, et teda voodisse saada.
28: Et teda voodisse saada, pole isegi imepäraseid lugusid tarvis jutustada.
38: Ta jutustab sulle endale imepäraseid lugusid, et sind voodisse saada.
48: Jutustad talle imepäraseid lugusid, et temaga mitte voodisse minna.
58: Jääd päevadeks voodisse, et mitte kuulda, kuidas temakese imepärased lood tekivad.