Satuvad üksikule saarele inglane, sakslane ja venelane. Lepivad kokku, et hakkavad järgemööda süüa tegema. Esimesel päeval on inglase kord ja mees püüab kala ja kütib kuid ei midagi. Õhtul lõikab enda kõrvad ja keedab need ära.
Teisel päeval on sakslase kord ja jällegi ei saa mees ei kala püütud ega midagi kütitud. Õhtuks krillib oma kõrvad ära. Kolmandal päeval venelase kord kuid mees magab terve päeva. Õhtul istutakse söögilauda. Venelane võtab riista püksist välja. Inglane ja sakslane rõõmustavad:
"Ohoo, täna saab vorsti!"
Venelane:
"Igale mehele jogurt ja magama!"