Loeng ülikooli artiteaduskonnas. Professor selgitab: "Meesterahval suureneb peale seksuaalärritust peenis kuni kaks korda, aga lindudel võib see suurenemine olla isegi kuni neli korda." Paar neidu kukkusid peale lause esimese osa kuulamist naeru kihistama. Professor, vana kooli mees, ütles kohe solvunult: "Lõpetage see itsitamine. Korrake palun, mida ma ütlesin, või lahkuge loengult!" "See, et meestel suureneb peenis peale ärritust kuni kaks korda ja ...?" järgnes vaikus. Sõbranna püüab aidata, vehib kätega ja näitab nelja sõrme. "... noh, ja kui käte ja jalgadega vastavaid liigutusi teha, siis neli korda!"