Toimub selline võistlus, et kes suudab suureama asja tagumenti ära mahutada. Osalevad prantslane, sakslane ja venelane. Prantsuse esindaja tuleb asetab ühe suuremat mõõtu kurgi toolile püsti ja istub selle peale. Tõuseb püsti kurk läinud. Rahvas on ekstaasis vilistab ja zhürii viskab kümneid. Järgmisena saabub sakslane. Asetab ühe tohutu kõrvitsa toolile, nii et see peaaegu katki minemas. Rahvas ahhetab. Sakslane istub ja nagu lipsti on tõustes kõrvits läinud. Rahvas on taas ekstaasis, zhüriil ei jätku nii palju punkte jne. Järgmisena tuleb venelane. Asetab elegantselt päevalille seemne toolile ja jääb seda uurima ja mõõtma. Publik ei saa aru mis toimub ja kisa on metsik, et venelane tooks ikka midagi suuremat. Venelane nuuskab varrukasse ja ütleb rahu. Lõpuks istubki venelane seemnele peale. Tõustes pole seemet, pole tooli, pole ka publikut ja zhüriid enam.