Juulia ja Romeo ning üks habemega vanamees sõidavad rongis. Romeo ütleb Juliale: "Kui meil sünnib poiss, siis paneme talle nimeks Antonius. Näe varsti tulebki tunnel ja teeme asja kähku ära". Tunnel saab otsa. Julia vaatab, Romeo on kadunud ning küsib vanamehe käest: "Kus Romeo on?" Vanamees vastab: "Seda, kus Romeo on, ma ei tea, aga Antonius on mul habemes."