Seksinaljad võivad töö juures kasu tuua. Mõnedel tingimustel võivad seksinaljad hoopiski kaasa aidata meeskonna ühtsustunde loomisele ja võimaldavad igal töötajal tunda ennast täisväärtusliku kollektiivi liikmena. Sellisele järeldusele jõuti eksperimendi käigus, mille viisid läbi Washingtoni ülikooli sotsioloogid.

Teema uurimiseks töötas sotsioloogiakateedri assistent Kari Lerum 14 kuud ettekandjana mitmes restoranis, stripibaaris ja gay-klubis.

Lerum kirjeldas, et jutud ja naljad suguelu-teemadel olid neis ettevõtetes nii igapäevane nähtus, et ta harjus nendega aja jooksul ja hakkas neid võtma kui töö osa.

Mis puutub suhetesse juhtkonna ja alluvate vahel, siis see erines ettevõteti. Kui alluvusvahekordi ei tähtsustatud üle ja suhted olid mitteformaalsemad, siis suhtusid alluvad positiivselt ülemuste frivoolsetesse naljadesse. Mida jäigemad on alluvusvahekorrad, seda tihedamini tekivad konfliktid ülemuste tehtud seksuaalse varjundiga naljade pärast.

Uurija Lerum kinnitas, et ta ei püüa tõestada, justkui seksuaalset ahistamist poleks üldse olemas. Lihtsalt igas ettevõttes on omas traditsioonid ning piir lubatava ja lubamatu vahel. Ka kõige räigemad seksinaljad ei pruugi tekitada skandaali, kui nende peale ei solvu keegi ja töötaja tunneb, et kollektiiv pole tema suhtes vaenulik.

Kindlates situatsioonides võivad seksinaljad tugevdada kollektiivi vaimu, mis teeb töötegemise tõhusamaks. Uurimuse autorid tõdevad lõpetuseks: Asi pole seksis, vaid selles, et inimesed töötavad suurema entusiasmiga, kui tunnevad enda kuulumist kollektiivi.