Butch - maskuliinne naine. Maskuliinsus võib väljenduda paljus: maneerid, riietus, soeng, eelistused, huvid, mõlemisviis, maailmanägemine jne. Seksuaalselt võib olla nii agressiivne kui ka passiivne (tegijad või vastuvõtjad). Määratleb end naisena. Varieerub butchilikust kuni pehme butchini (soft butch).

Stone butch - kõva butch e. kivibutch: kõigist butchidest kõige maskuliinsem. Kui ise järele ei kontrolli siis võidki teda meheks pidada. Võib end määratleda ka transseksuaalsena (siiski naisena). Kõik butchi all kirjeldatud mehelikud jooned käivad selle tüübi kohta. Võib olla ja mitte olla seksuaalselt agressiivne. Temaga ei armatseta nagu "naisega" tavaliselt. Nende käest küsitakse elu jooksul korduvalt, mis soost nad on. Ei tunne end naisekehas täiesti mugavalt. Sellest tüübist võib mõelda kui kolmandast soost mehe ja naise kõrval.

Transgender - otsetõlkes "sugudevaheline": inimene, kes jalutab läbi elu teisesoolisena kui sündides. Ületab sotsiaalselt ette nähtud soo piirid. Võib end määratleda kui "naismees" või "transmees". Vähemalt pool ajast tuntakse ta tegelik sugu siiski ära.

Lesbi/Dyke (häälda: daik) - naine, kes armastab naisi emotsionaalselt, vaimselt ja füüsiliselt. Määratleb end kui naine (woman, wommin, womyn, wimmin vms). Üldiselt tunneb tõmmet lesbide suhtes, kuid vahetevahel otsib ka butche või femmesid. Võib välja näha ja käituda androgüünselt (ei eriliselt mehelik ega eriliselt naiselik, vahepealne, sootu).

Femme - lesbinaine, kes väliselt vastab ühiskonna ettekujutusele naiselikust naisest. Võib, aga ei pruugi kasutada meiki, kanda kleite ja kõrge kontsaga kingi. Mingeid kindlaid isikuomadusi pole - gamma on lai - passiivsest, pehmest ja õrnast kuni julge, ninaka ja agressiivseni. Tunneb end väga mugavalt oma naise kehas ja naise identiteediga.

High femme - kõrgfemme: homonaine, kes on ühiskonna naiselikkuse normide elav kehastus - meik, kleidid, kontsad, soengud jne.

Feminine lesbian e. naiselik lesbi - vastab ühiskonna ootustele naiseliku välimuse suhtes. Võib aga ei pruugi kasutada meiki, kõrgeid kontsi, kleite. Erilisi omadusi ei ole - gamma on lai - passiivsest, pehmest ja õrnast kuni julge, ninaka ja agressiivseni. Teda tõmbab androgüünide poole - lesbid ja naiselikud lesbid on tema nõrkus. Tunneb end väga mugavalt butch-femme identiteediga ega soovi, et teda peetakse femmeks.

Lisaks

Top - pealmine: kõik ülalkirjeldatud tüübid, kes seksuaalses olukorras domineerivad, alustavad, juhivad. Võib, aga ei pea kätkema endas sado-maso-, fantaasia- ja rollimänge või fetishite kasutamist. Võib soovida või mitte soovida puudutusi. Seksi algataja. Kui tegemist on S&M-ga (sado-maso), siis "pealmine" seob, kammitseb, teeb valu jne "alumisele".

Bottom - alumine: kõik ülalkirjeldatud tüübid, kes on seksuaalses suhtes passiivsed. Laseb partneril määrata seksi meeleolu ja meetodid. Võib, aga ei pea kätkema endas sado-maso-, fantaasia- ja rollimänge, fetisheid või orjust. Kui tegemist on S&M-ga (sado-maso), siis "alumine" laseb end siduda, enesele valu tekitada ja teenib "pealmist".

Märkus: need definitsioonid pole lõplikud ega täielikud.