Küsimus, miks inimesed seksivad, polegi nii tobe, kui esimesel pilgul paistab. Tasub meeles pidada sedagi, et seksuaalvahekord on suguühtest hoopis laiem mõiste ja mitte alati ei lõpe seksuaalvahekord suguühtega. Esimesed puberteedieas kogetud seksuaalsed elamused piirduvad enamasti pettinguga ehk siis kiimlemisega, kus partnerid teineteise erogeenseid piirkondi ja suguelundeid manuaalselt erutavad.

Tegelikus elus rahuldab seks tervet hulka vajadusi, ehkki inimesed tavaliselt ei vaevu arutlema tegelike motiivide üle, mis neid vastastikusele vastutulelikkusele, lahkusele tõukavad. Seega võivad siis kaks inimest voodis kohtudes täiesti erinevaid vajadusi rahuldada. Ometi on väga oluline, et inimesed jõuaksid selgusele selles, mis neid kellegagi voodisse tõukab, tähtis on püüda mõista ka partnerit: miks ta teiega seksis? Õige vastus sellele küsimusele võimaldab hilisemaid pettumusi ja südamevalugi vältida.

Seksi tuntakse kui üht tõhusamat moodust pingete alandamiseks. Pingemaandus ongi seksuaalrahulduse lihtsaim vorm, kus inimesed rahuldavad oma füsioloogilisi vajadusi. Samas on analoogilist eesmärki võimalik saavutada ka masturbeerimisega, sest partneri füüsilised ja vaimsed omadused on siin praktiliselt olematu tähtsusega.

On huvitav märkida, et umbes 20% naistest suhtub oma partneri ülalkirjeldatud omadustesse täieliku ükskõiksusega. Nad on nõus seksima peaaegu iga mehega ja saavad sealjuures peaaegu alati orgasmi.

Tutvustust ei vaja ka seks soojätkamiseks. Siin pole tähtis mitte protsess ise, vaid selle lõpptulemus, mis saabub üheksa kuu möödudes. Puhtal kujul esineb selline motiiv kuninglikes perekondades, kus vajatakse troonipärijat. Tänapäeval lähevad selle eesmärgiga voodisse sageli ka üksikud naised, et endale last saada. Meest sellisel juhul motiividesse ei pühendata, teda kasutatakse sigitajana nagu tõutäkku. Erootika mängib sellises seksis tühist osa, hoopis tähtsamad on sigitaja (mehe) sotsiaalsed ja bioloogilised omadused - välimus, mõistus, tervis, edukus.

Nüüd, kus on loodud spermapangad, on võimalik last muretseda ka isaga kohtumata. Pruugib vaid vastav summa välja käia ja soovitud omadustega sperma ongi teie käsutuses. Sel juhul langeb ära ka võimalus, et lapse bioloogiline isa tulevikus mingeid pretensioone esitama hakkab.

Edasi võiks mainida seksimist kui meelelise naudingu allikat. Siin etendab erootika ehk olulisimat osa, rõhutatakse seksi mängulisi aspekte. Tähelepanu pööratakse eelkõige uudsusele ja erinevatele tehnikatele - eksperimenteeritakse asenditega, kasutatakse abivahendeid. Ka siin pole hingelähedus kohtustuslik, partneri seksuaalne rahuldamine kuulub mängureeglite hulka üksnes omaenda naudingu suurendamise pärast.

Pornofilmide tegelased üksnes sellise vajaduse rahuldamisega tegelevadki. Seetõttu tuleks sellelaadsete filmide kangelaste jaksukusse ja alalisse valmisolekusse püksid maha lasta teatud umbusuga suhtuda. Tasub meeles pidada, et pornofilmid, -raamatud pole midagi muud kui muinasjutud täiskasvanutele.

Seksil on olemas ka oma tunnetuslik aspekt. Palju suguühteid on toimunud puhtalt uudishimu pärast. Piibliski kasutatakse väljendit "naist tundma saama" suguakti tähistuseks. Murdeealised otsivad tavaliselt vastust küsimusele "Kuidas see asi käib? Mis tunne on?" Täiskasvanute huvi on hoopis konkreetsem ja tavaliselt seotud mingi kindla (vastas)soo esindajaga. "Mida see mees/naine endast seksuaalselt kujutab? On ta voodis hea?" Nii noortel kui ka vanadel mängib partner siiski vaid vahendi rolli, sest tema kaudu loodetakse leida vastus püstitatud küsimusele.

Seksuaalne lähedus võib endas kanda ka tugevat hingelise intiimsuse hetke, kus partnerid otsivad pääsu üksindusest. Domineerib soov liituda oma kaaslasega, moodustada ühtne tervik. Sellisel juhul tähendab seks suhtlemist hingeliselt lähedase inimesega. Niisugune vajadus on kõige keerukam, sest selle juurde kuuluvad lisamotiividena eelpool kirjeldatud motiivid. Suhtlemisseksuaalsus eeldab inimeselt eriti suurt valivust: partnerit valides seatakse latt eriti kõrgele, hädavajalikuks atribuudiks jääb teineteise mõistmine. Sugulisest armastusest rääkides peetaksegi enamasti silmas suhtlemisseksuaalsust.

Voodist võidakse otsida kinnitust ka oma kõikuma löönud egole. Väga sageli lähevad seda teed hüljatud kallimad. Leidmaks kinnitust oma võimele vastassugu köita, talle meeldida, teda seksuaalselt erutada, on nad sageli nõus tegudega, mida hiljem kibedasti kahetseda võivad. Paraku on pärast kestvama suhte purunemist üsna raske soolist ja seksuaalset enesekinnitust säilitada.

Selline tunnustus on väga tähtis ka murdeealistele, kel enamasti enesekindlust napib. Seda püütaksegi korvata partnerite ja seksuaalaktide rohkusega. Täiskasvanuil on kõnealuse motiivi domineerimine seotud veel kõrge ärevusastmega, eneseusalduse puudumisega. Tõumehe kuulsus või elueide mängimine peavad ümbritsevatele inimestele tõestama nende kompleksitust.

Üha enam levib tänapäeval seks, millega taotletakse mitteseksuaalseid eesmärke, milleks võivad olla nii materiaalne kasu kui ka sotsiaalne aujärg. Mida kuulsam, mõjuvõimsam on partner, seda parem. Ammustest aegadest on ilusa naisega lähedastes suhetes olemine tõstnud mehe prestiizhi ja austajate rohkus suurendanud naise staatust.

Kõige tähtsam on siin sõprade, sõbrannade arvamus, veel parem on selgelt väljendunud kadedus. Ja nii muutubki häguse lühinägeliku silmavaatega kiilaspäisusele kalduv paksu õllekõhuga pankur või poliitik ihaldusväärsemaks nii mõnestki ilueedist. Pole miskit parata - inimene võib leida tunnustust ka oma kuulsate voodikaaslaste kaudu.

Seks võib muutuda ka harjumuseks või siis rituaaliks. Suudlus, mis teismelistel südamed kiiremini põksuma paneb, minetab kestvamas abielus oma erootilisuse. Musitatakse selleks, et rõhutada kunagi loodud suhete püsivust. Suudlus tähendab abielupaarile, et kõik on korras - nii kuuluvadki pisimusid õnnelike abielude igapäevasesse rutiini. Seetõttu võib suudlust pidada ka rituaaliks, millega püütakse oma abielu kohal selget taevast säilitada.

Lõpuks võib seks olla ka asendustegevus. Sel puhul kompenseerib ta muid tegevusi, teistsuguseid emotsionaalse rahulduse viise. Murdeealiste ülemäärane masturbatsioon ja täiskasvanute donzhuaanlus on tundeelu vaesuse tagajärjed. Seksi kui asendustegevust reedab selle sunduslikkus, inimese enese alaline rahulolematus seksimise tulemustega. Siin on oluline välja selgitada, mida inimene seksiga kompenseerib. Kas ta surub maha agressiivseid impulsse või jääb tal vajaka tundeelu soojusest?

Vastavalt motiivile muutub ka inimese reageerimine seksuaalsele erutusele. Väga raske on oodata, et erinevate motiividega voodisse läinud inimesed veel hiljemgi (seksuaalseid) suhteid säilitada suudavad, sest nende ootused ei pruugi omavahel karvavõrdki klappida. Täiskasvanud inimesed võiksid ikkagi olla informeeritud teatud ohtudest, et mitte enesepettuse ohvriks langeda.

Tavaliselt on kirjeldatud motiivid küll omavahel põimunud ning neid on üpris raske reastada. Samas võivad motiivid ka inimsuhete arengu käigus (abielu) muutuda, asenduda. Viimane toob aga kaasa kahe inimese vaheliste suhete olemusliku muutuse. Kas tasub aga otsida abielust seda, mida seal enam pole, mille asemele on tekkinud midagi muud?