Kuidas keegi, keda ma armastan, võib mulle midagi sellist teha? Miks osa meestest on vägivaldsed oma naiste vastu, on püütud selgitada mitmel eri viisil ja erinevate teooriate abil. Vägivalda on selgitatud näiteks piiratud suhtlemisoskustega, mehe stressiga, mehe vananemisega, alkoholi, narkootikumide ja ravimite väärkasutamisega, vaimse tervise häirete, töötuse ja majanduslike raskustega. Need asjad võivad kaasneda vägivallaga, kuid need ei ole vägivaldse käitumise põhjused.

Vägivald ei lõpe, isegi kui neid asju arutatakse ja abi antakse. Vägivald ei ole "kontrolli kaotamine", vaid see on tõhus viis saavutada ja säilitada võimu ja kontrolli. Vägivalda kasutav mees püüab valitseda naist hirmu abil.

Paarisuhtes vägivaldselt käituv mees usub, et naine on tema heaolu allikas ning peab selle eest vastutama. Seepärast on kaaslase mõtteid, tundeid ja käitumist vaja igal viisil kontrollida, et mehe omad probleemid (sõltuvus naisest ja vägivald) ei tõuseks teadvusesse.

Paljud naised on märganud, et nende mehed on kahepalgelised. Nad võivad võõraste silmis olla väga võluvad, heatahtlikud, arukad ja hurmavad. Nad jätavad endast enesekindla ja turvalise mulje. Neist on võimatu arvata midagi halba. Neid tuntakse mõnusate seltsilistena. Kui on vaja midagi seletada, põhjendada, saab selline mees kõik oma poolele, sest tema teiste eest salajas hoitud vägivalla ohvriks olev naine näib tema kõrval hüsteeriline, sõltuv, ebakindel ja tasakaalutu.

Tõde jääb paarisuhtesse ja koduseinte vahele. Mees on kodus justkui hoopis teine inimene. See muudab ohvri üldse oma tunnetes ja mõtetes ebakindlaks ning ta ei tea, mis on tõsi ja mis on vale, mis on õige ja mis on väär.

Vägivalda esineb kõigis ühiskonnaklassides. Mehe haridustasemel ei ole tähtsust. Ka hinnatud, kõrgel ühiskondlikul positsioonil olevad mehed, inimsuhetega tegelevad või kristlikud mehed võivad käituda naistega vägivaldselt. Pingelised soorollid ja patriarhaalne vaatenurk perest ja paarisuhtest on vägivalda soosivad ning varjavad tegurid. Vägivalda võidakse kasutada juhtpositsiooni saavutamise ja kindlustamise lubatud vahendina.

Vägivaldselt käituv mees on äärmiselt sõltuv naisest. Naine on temale vajaduste rahuldamise objekt, keda ta inimesena ei austa. Ta kohtleb oma naist omandina ja vajaduste rahuldajana, kes on olemas tema jaoks. Ta ootab naiselt vajaduste rahuldamist, kuulekust ja teenindamist, vajaduse korral ka seksiteenuseid.

Sageli kuulub vägivalla juurde armukadedus, omamistahe ja egotsentrilisus. On tavaline, et mees ei suuda võtta enda peale vastutust oma tunnete ja tegude eest. Ta välistab oma vägivaldsuse, süüdistades olukorda, stressi, naise käitumist, "halba päeva", alkoholi või muid temast väljapoole jäävaid asju.

Sõltuvus naisest on hirmutav. Sellepärast ta muundab sõltuvuse ja kaotamise kartuse raevuks, mis on suunatud naisele. Ta üritab oma käitumisega hoida naist enda juures kiini, kuid see sunnibki naist mehest eemalduma. Ühe vahendina püüab mees panna naist uskuma, et naine on temast sõltuv ega tuleks ilma temata toime.

Üldiselt on kõik naised, kellele vägivald on suunatud, teinud kõik nende olukordade vältimiseks. Vägivald ei lõpe enne, kui mees võtab oma tegude eest vastutuse ja lõpetab selle tekke põhjuste otsimise naisest. Vägivaldsus ja võimu- ning kontrollitahe on nagu sõltuvused, millest pääsemiseks tuleb mehel palju vaeva näha.

Parim viis mehe aitamiseks on panna ta vastutama oma tegude eest seaduse ja ühiskonna ees ja keelduda vägivallale alistumast. Ühiskonnas saab mõjutada vägivalda alles siis, kui lõpetatakse selle salajases hoidmine ja asi muudetakse avalikuks.