Orgasm= suguaktide hulk + sagedus + tempo + enesekindlus + andumus partnerile - vanus

Sellised asjaolud nagu vanus, kindlus oma seksuaalsetes võimetes ning kiire või aeglase seksi eelistamine määravad ära, kui tihti mehed ja naised saavutavad orgasmi.

Laias laastus saavutavad tihemini orgasme need inimesed, kes on oma seksialases võimekuses kindlad, mitte need, kes põevad ja kahtlevad oma seksapiilis.

Mida ütleb selle kohta statistika? 2250 küsitletut jagati kahte gruppi: nooremad mehed ja naised (18-49a) ja vanemad (50-74 a). 96% küsitletud meestest ja 55% naistest vastasid, et saavad orgasmi alati või peaaegu alati. Alati orgasmini jõudjate hulgas oli rohkem nooremaid mehi ja vähem vanemaid naisi.

Noored mehed vastasid sagedamini kui nendeealised naised, et nad tunnevad ennast seksuaalselt kogenutena. Samas jälle tundsid naised ennast seksuaalselt külgetõmbavana. Naiste seesugune enese identifitseerimine on otseses seoses orgasmide esinemise sagedusega. Vanemad mehed ja naised ennast niimoodi ei iseloomustanud.

Uurijad jõudsid ka järeldustele, et mida varem õpib inimene sugulise vahekorra käigus orgasmi saavutama (mitte segi ajada suguelu varajase algusega!), seda kindlamini saavutab ta orgasme ka edaspidi ning ka vanemas eas.

Suguakti tempo, kiire või aeglane, peegeldub samuti meeste ja naiste orgasmini jõudmise võimes, aga täpselt vastassuundades. Igas vanuses mehed vastasid, et tihti toimub seks nende arust liiga aeglaselt, mis segab orgasmini jõudmist. Ja naised vastasid, et mehed kiirustavad liialt, jätmata naistele üldse aega tippu jõuda.

Armastuse ja usalduse küsimus oli kõigil vastajatel, soost olenemata, olulisel kohal orgasmi saavutamise seisukohalt.

Näiteks noorte naiste puhul seostus orgasmi saamine usaldusega partneri vastu ja teiste kõrvalsuhete puudumisega.

Truudus oma naisele suurendas ka vanemate meeste orgasmivõimet. Võimalik, et see on seotud ka asjaoluga, et vanemas eas ei toimu meestel enam iga kord ejakulatsiooni (mis on normaalne), ning võõrama partneriga ei tahaks sellest ju ometi rääkida.