Kõige vanemad esmaabiellujad on Rootsis ja Taanis: mehed vastavalt 32,9 ja 32,5 eluaastat, naised 30,4 ja 30,1. Kõige varem heidavad paari Portugali noored: mehed keskmiselt 27,2 ja naised 25,5 aasta vanuselt.

Viimase 20 aasta jooksul on esmaabiellujate keskmine vanus tõusnud kõikides EL riikides, kusjuures suurima muudatuse on läbi teinud prantslased: nii mehed kui naised lükkavad abiellumist varasemaga võrreldes edasi ligi kuus aastat. Kõige vähem – ligi kaks aastat – on tõusnud esmaabiellujate iga Inglismaal, Portugalis ja Kreekas.

Eurouurijad kõrvutasid 1980. ja 1999. aasta esmaabiellujate vanust. Kõikides riikides olid esmaabiellujad mehed vanemad kui esmaabiellujad naised, seda mõlemal nimetatud aastal. Kolm aastat tagasi oli abielluval Euroopa mehel vanust keskmiselt 30,3 ja naisel 28,1 eluaastat. Eestis oli esmakordselt abielluvate naiste keskmine vanus 1998. aastal 24,3 ja meestel 26,5 eluaastat.