USA tervishoiustatistika keskus uuris esimest korda detailsemalt ameeriklaste seksuaalkäitumist, vahendas New York Times. Muuhulgas selgus, et üle poole teismelistest on harrastanud oraalseksi.

Ülevaade hõlmab esimest korda ka selliseid tundlikke teemasid nagu oraalseksi laialdane levik teismeliste hulgas ja täiskasvanute homoseksuaalsed vahekorrad.

Teismeliste oraalseks on tõusnud viimastel aastatel ägedate spekulatsioonide põhiteemaks.

Uus statistika kinnitab arvamust, et õpilaste hinnangul on oraalseks osa teismeliste seksuaalkäitumisest.

Kui toetuda uuringule, siis enam kui pooled teismelistest vanuses 15 kuni 19 aastat harrastavad oraalseksi, neist neljandik pole iial olnud vahekorras.

Uuest seksuaalkäitumist puudutavast uuringust selgus, et 30- kuni 44-aastastel meestel on oma eluajal keskmiselt kuus kuni kaheksa partnerit, naistel keskmiselt neli.

Meeste ja naiste seas vanuses 15 kuni 44 aastat on umbes kahel kolmandikul olnud viimase aasta jooksul vaid üks seksuaalpartner.

Kümme protsenti meestest ja seitse protsenti naistest suhtlesid ühel ajal kolme või enama partneriga.

Neli protsenti meestest ja naistest kirjeldasid end kui homo- või biseksuaalset inimest.

Uurijaid aga üllatas see, et 14 protsendil naistest vanuses 18 kuni 29 oli vähemalt üks homoseksuaalne kogemus, mis on enam kui kaks korda rohkem kui samaealistel meestel.

Raport avaldas uut informatsiooni homoseksuaalsusest Ameerika Ühendriikides.

Vanusevahemikku 15 kuni 44 aastat jäävatest meestest ligikaudu kolmel protsendil ja naistest neljal protsendil oli olnud möödunud aastal seksuaalkogemus samast soost inimesega. Terve elu jooksul on olnud taoline kogemus kuuel protsendil meestest ja 11 protsendil naistest.

Umbes üks protsent meestest ja kolm protsenti naistest olid viimase 12 kuu jooksul olnud vahekorras nii mehe kui naisega.

Umbes kuuel protsendil meestest vanuses 15 kuni 44 aastat oli olnud oraalseksikogemus teise mehega, ligikaudu neljal protsendil anaalseksi kogemus teise mehega.

Uuring toetub 2002. aasta andmetele, kui uuriti 12.571 inimest vanuses 15- kuni 44 aastat.