Uni on eluliselt vajalik, et taastada närvisüsteemi energeetilist tagavara. Unenägude rolli selles protsessis on siiani veel vähe uuritud, kuid siiski ei oska me ette kujutada magamist ilma unenägudeta. Unenäo tüüpide poolest seisavad erilisel kohal erootilised unenäod.

Uneuurijate arvates moodustavad erootilised unenäod 8% inimese eluea jooksul nähtavatest unenägudest. On uuringuandmeid, et 60% meestest ja 50% naistest näevad erootikaunenägusid.

Näiteks mingis uuringus küsitletud 500st naisest 240 tunnistas, et näeb seesuguseid unesid, kusjuures kolmandikul naistest kaasnes unenäoga ka orgasm.

Vastupidiselt levinud arvamusele ei külasta seksiuned naisi, kes parajasti ilma on, vaid hoopis tihemini neid, kes elavad aktiivset suguelu. Enamasti olid need uned seotud seksuaalsete fantaasiatega.

Mehed aga unistavad vahekorrast tundmatu partneriga ning näevad tihemini unes ennast osalemas grupiseksis.

Naiste fantaasias on rohkem emotsionaalsed ja vaheldusrikkad. Neis figureerivad seksuaalsed teod, milliseid naised reaalses elus ilmaski ei teeks. Harvad pole uned, kus naised on vägistamise ohvrid.