Üha enam tuleb juurde teismelisi, kes on esmakordselt seksuaalvahekorras enne 15. eluaastat. Aastail 1996 – 1997 küsitleti ?otimaal 7 500 kooliõpilast vanuses 13 ja 14 aastat, paludes kirjeldada oma seksuaalkogemusi, eriti esimest seksuaalvahekorda. Nimetatud sündmus oli seljataga 18% poistest ja 15,4% tüdrukutest.

Peaaegu 75% teatas, et see juhtus pärast 13. sünnipäeva. Vahekorras olnud noortest 60% kasutas kondoomi, 9% katkestatud suguühet, 18,9% ei hoolitsenud eostumisvastaste abinõude eest. Ligi 20% tüdrukutest ja 7% poistest mainis, et esimene seksuaalvahekord toimus teatava surve all, kusjuures ka alkohol mängis oma osa. Küsitlusest ilmnes, et paljud – tüdrukud sagedamini kui poisid – seda tegu kahetsevad. 40% küsitletuist arvas, et aeg seksuaalelu alustamiseks oli õige. 32% tüdrukutest ja 27% poistest nentis, et see juhtus liiga vara, vastavalt 13% ja 5% väitis koguni, et seda poleks nende eas üldse vaja olnud.

Kahetsustunne pärast esimest vahekorda ei sõltunud sotsiaalsest seisundist, perekonna suurusest ega kondoomi kasutamisest. Tüdrukutel oli kahetsustunne seda tugevam, mida suuremat survet oli neile avaldatud.