Miljonid Ameerika teismeliselid andsid viis-kuus aastat tagasi avalikult tõotuse oodata seksiga kuni abiellumiseni ja antud tõotus sundis umbes kümnendikku neist seksiga viivitama vähemalt mõned aastad, väidab uudisteagentuur CNN 4. jaanuari online uudistes.

“Me ei oodanud neilt lubadustelt suurt mõju, aga selgus vastupidine,” ütles Columbia ülikooli sotsioloogia professor Peter Bearman, kes uurimust juhtis.

Süütuselubaduse andmine oli kõige efektiivsem 16-17- aastaste jaoks, kuid ei läinud eriti korda 18-aastastele ja vanematele.

Samas jäi selgusetuks, kui paljud noored täidavad lubaduse täielikult, oodates seksiga abiellumiseni. Sellele küsimusele loodab Bearman saada vastuse uue uuringuga, mis on planeeritud järgmiseks aastaks.

Käesoleva uurimuse tulemused avaldatakse selle kuu American Journal of Sociology’s.

Tõotasid usklikud ja õpihimulised

“Keskmiselt lükati suguelu algust edasi 18 kuud,” väitis Bearman uudisteagentuurile AP.

Baptistide spondeeritud “Tõelise armastuse ootamise” kampaaniad levisid Ameerikas 1990. aastate keskel, kui üle 2,5 miljoni noore inimese lubas avalikult – sageli “lepingule” alla kirjutades – hoiduda seksist kuni abiellumiseni.

Bearman ja uurimuse kaasautor, Yale’i ülikooli sotsioloog Hannah Brueckner analüüsisid 20 tuhande süütu teismelise intervjuudest saadud andmeid, mis saadi aastatel 1994 ja 1995 läbi viidud 7.-12. klassi noorukite tervise pikaajalise uurimuse käigus. Järgmised intervjuud tehti 1997. aastal 14 tuhande noorega.

Bearmani viie aasta tagusest küsitlusest selgus, et ligi 10% poistest ja 16% tüdrukutest soovis jääda süütuks kuni pulmadeni. Tõotuse andjate seas oli rohkem usklikke ja “rohkem koolile orienteeritud” lapsi.

Teismelised vajavad harimist

Ameeriklaste statistika järgi on rohkem kui pooled teismelised süütud kuni 17. eluaastani. 20-aasteste seas on seksikogemus olemas 76%-l naistest ja 80%-l meestest.

Rutgers’i ülikooli antropoloog Helen Fisher märkis, et suguelu edasilükkamise kampaania töötab mõne jaoks, aga kindlasti mitte igale noorele. Tema sõnul on mitmed pereplaneerijate organisatsioonid teinud uuringuid ja küsitlusi ning jõudnud järeldusele, et laste harimine seksuaalteemadel ei mõjuta neid varakult eksperimenteerima hakkama. “Pigem annab see neile võimaluse mõelda rohkm seksi ja oma valikute üle,” sõnas Fisher.

“Ka vanemad ja õpetajad peavad olema valmis laste küsimustele vastama,” lisas Esther Drill, kes on teismelistele tüdrukutele mõeldud kodulehekülje gurl.com asutaja. “Seksist rääkimine ei tähenda, et nad hakkavadki kohe seda tegema. Me ei tohi teismelisi infota jätta.”

Eesti teismeliste kogemused

Tartu noortekabineti uurimus “KISS-99” (1999. aastal küsitleti 1238 eesti ja 432 vene kooli üheksanda klassi õpilast). Enamik keskmiselt 15-aastastest vastajatest oli kogenud romantilisi tundeid ja olnud vähemalt korra armunud. Vaid kolmandik alles ootas seda kogemust.

Küsitluse ajal oli oma poiss või oma tüdruk 19% eesti poistest ja 25% tüdrukutest; vene noortest vastavalt 33% poistest ja 39% tüdrukutest. Enamikul oli suhe kestnud mõne kuu.

Seksuaalkogemused lisandusid vanuse kasvades. Esimesed suudlemise ja kerge pettingu kogemused saadi juba kümneaastaselt. Märkimisväärselt paljudel lisandus kogemusi 13. ja 14. eluaastal, suguühte kogemuse lisandumine laieneb 15. eluaastast. Küsitlusele vastas 15% eesti poistest ja tüdrukutest ning vene tüdrukutest, et nad on olnud vahekorras, vene poistest kinnitas seda neljandik.

Poisi algatusel ja alkoholi mõjul

Suguühte algatajaks oli kolmandikul juhtudest noormees, kuigi poisid ise arvasid sagedamini, et see oli ühine otsus. Algatajaks pidas ennast vaid 2% eesti ja 18% vene neidudest.

Peamise suguühte põhjusena nimetasid noored suhte loomulikku arengut. Teise olulise põhjusena mainiti uudishimu. Poistel oli kolmandal kohal soov partnerile meeldida. Tüdrukutest kolmandik nõustus süütust kaotama poisi veenmise või pooleldi sundimise peale.

Rasestumisvastaseid vahendeid ei kasutatud enamasti põhjusel, et olukord tuli noortele ootamatult. Vene noortest kolmandik aga ei pidanud nende kasutamist tähtsaks. Vaid üksikud nentisid, et põhjuseks oli rasestumisvastaste vahendite hankimise raskus või siis ei tahtnud neid kasutada kas nemad ise või partner.

Peaaegu pooled noortest olid esimese seksuaalvahekorra ajal alkoholi mõju all.